Bestill HMS-kort

Bygg og anlegg

Bestill HMS-kort her

BESTILL HMS-KORT

Renholdsnæringen

Bestill HMS-kort her

BESTILL HMS-KORT

VÅRE TJENESTER

Kontakt oss

Kontakt oss for HMS-kort eller Sentral Godkjenning.
Les mer

HMS-kort

Se vår helhetlige løsning for ivaretakelse av HMS-kort
Les mer

Sentral godkjenning

Søknad sentral godkjenning. Ny, fornyelse eller utvidelse.
Les mer

Hvem må ha HMS-kort?

Alle som jobber på bygge- og anleggsplasser eller utfører renholdstjenester skal ha gyldig HMS-kort. Dette gjelder også utenlandske virksomheter som utfører arbeid i Norge.

HMS-kort skal bæres synlig på jobb. HMS-kortene er personlige og viser hvilket firma du jobber for. Arbeidstakere som arbeider for flere ulike virksomheter må ha et HMS-kort for hver arbeidsgiver. HMS-kortene skal bidra til å skape bedre oversikt over hvem som jobber på arbeidsplassen og bidra til mer effektiv kontroll med helse, miljø og sikkerhet for personer og bidra til mer seriøsitet i bransjen.

Prosess for HMS-kort

Send mail eller ring for registrering.

Foretakets ansatte nå laste opp all informasjon selv, uten noen involvering fra andre i foretaket.

Vi går deretter igjennom dokumentasjonen og påser at all dokumentasjon er gyldig. Der dokumentasjonen er ugyldig vil vi kontakte den ansatte direkte, og be om nye dokumenter.

Vi sender HMS-kortene til angitt adresse, inkludert sms-varsling til kortbestiller.

Hvordan bestille kort?

Kontakt oss på telefon, mail eller bruk kontaktsjema for bedriftsavtale. Alle ansatte kan deretter laste opp dokumentasjon for nye kort, eller ved stjålet/mistet kort, samt avsluttet arbeidsforhold. Vi sender SMS før kortenes utløp og påser at alle ansatte til enhver tid har gyldig HMS-kort

Hvor lenge tar det ført kortet kommer i posten?

Du vil motta kortet innen 14 dager etter at opplastingen er utført. I mellomtiden vil vi sende en bekreftelse på mail. Dette fungerer som gyldig dokumentasjon på at HMS-kortet er bestilt, inntil kortet mottas hos bedriften.

Hvor lenge er kortet gyldig?

HMS-kortet er gyldig i to år, under forutsetning av at den ansatte jobber for samme foretak. Vi vil kontakte hver enkelt ansatt, med varsling på sms, ca en måned før kortet utløper.


Les mer i S&S