Bestillings- og kjøpsvilkår

Dette er en bindende avtale mellom deg som bestiller HMS-kort/statlig godkjenning (Kunde) og Hms-Id Steine (Tilbyder).

A. Generelt
Nettstedet og tjenesten Hms-Id.no eies og drives av Hms-Id Steine (org.nr. 921 622 678). Tjenesten går ut på at Kunden bestiller statlig godkjente HMS-kort for enten byggebransjen eller renholdsbransjen, og at Tilbyder effektuerer bestillingen, og sørger for at materiellet blir levert per post til foretak eller privatperson. Produsent av HMS-kortene er IDEMIA Norway AS, som er produserer, og utsteder, statlige HMS-kort på vegne av Arbeidsdepartementet.

B. Bestilling

Kunde bestiller firmaavtale på telefon, elektronisk bestillingsskjema eller ved å sende e-post til post@hms-Id.no. Foretaket vil deretter bli registrert (normalt innen 24 timer) og bestilling kan begynne (foretakets ansatte) med de nødvendige opplysninger og vedlegg som beskrives på bestillingssiden for den aktuelle tjenesten.

Bestillingen regnes for å være endelig, og Kundens betalingsforpliktelse etablert, når Tilbyder har mottatt bestilling. Bestillingen kan ikke angres etter dette tidspunktet.

For at levering av HMS-kort skal kunne gjennomføres, må alt nødvendig bildemateriale, dokumenter, samt korrekte opplysninger om virksomheten og kortinnehaver være utført av Kunde. Hva som kreves er beskrevet på den aktuelle bestillingssiden på nettstedet.

Kunde gir tilbyder fullmakt til å gjennomføre søknadsprosess, kommunisere og innhente data hos produsent og Arbeidstilsynet. Ved å akseptere disse vilkårene aksepterer man også Hms-Id Steine sin Databehandleravtale som sørger for at behandlingsansvarlig (Bruker) og forstår ansvar og forpliktelser ved behandling av personopplysninger.

C. Pris
Pris per HMS-kort er kr 399,- eks. mva for byggebransjen, og kr 449 eks. mva for renholdsbransjen. Etablering av bedriftsavtale og melding om avsluttet arbeidsforhold er kostnadsfritt. Melding av Arbeidstilsynet krever at alle arbeidsgivere som må unntaksregistreres for MVA eller i NAVs Aa-register må fremlegge firmaattest. Hvis firmaattest ikke vedlegges henter Tilbyder inn denne uten nærmere avtale. Kr 50,- vil bli fakturert for denne jobben. Ved behov for unntaksregistering hos Arbeidstilsynet, må Kunden signere fullmakt/bekreftelse som fås tilsendt fra Tilbyder. Sammen med fullmakten må Kunden også sende med en gyldig firmaattest. Hvis ikke vil Tilbyder uten videre fakturere kunden kr 50,- for innhenting av en slik attest.

D. Betaling og levering
Bestillinger faktureres månedlig fra 01. hver måned til avlustning av måned, med betalingsfrist på 14 dager. Ved for sen betaling påløper forsinkelsesrenter og purregebyr. Ubetalte krav vil bli sendt til inkasso, og ytterligere kostnader påløper. Faktura sendes per e-post, eventuelt EHF hvis Kunde ønsker dette.
Hvis kortbestilling ikke kan gjennomføres innen 14 dager, fordi ansatte/kortholder ikke er innmeldt i de nødvendige registrene (NAV Aa-registeret, Sentralskattekontoret for utenlandssaker), bedriften ikke er MVA-registrert eller har signert skjema for unntaksregistrering og/eller ikke er godkjent renholdsbedrift (gjelder kun renholdskort) vil Tilbyder ikke være i stand til å effekture bestillingen. Kunde vil da bli varslet med hvilke registrering som mangler (en gang) og det vil ikke påløpe kostnader for dette. Det er kun kort som faktisk materialiserer seg i bestilling som blir fakturert. Hvis kortet kommer i retur pga. ukjent/feil adresse, vil det på grunn av sikkerhetsrutiner automatisk bli sendt på nytt til registrert firmaadresse i Brønnøysund. Tilbyder tar ikke ansvar for leveringer til adresser som ikke er korrekte.

E. Avtalens varighet

Avtalens varighet er til en av partene sier opp (firmaavtalen) via telefon,elektronisk bestillingsskjema eller ved å sende e-post til post@hms-Id.no. Tilbyder forbeholder seg retten til å ta kontakt med Kunde før gyldigheten til HMS-kortet løper ut. Formålet er å tilby å fornye kort som løper ut innen kort tid.
I avtalens varighet vil Tilbyder ha lov til å innhente tilgjengelig informasjon vedrørende Kundens firma og ansatte. Denne informasjonen brukes kun til administrasjon av fornyelser.

F. Ansvarsbegrensninger
Tilbyder gjør sitt ytterste for å leverere kortene så raskt som mulig. Kunden godtar likevel at Tilbyder ikke kan holdes ansvarlig verken direkte eller indirekte for noen skader eller tap som følger av feil eller forsinket levering, eller manglende oppfølging av HMS-kort der gyldigheten er i ferd med å løpe ut, eller har løpt ut. Dette er inkludert, men ikke begrenset til, tap av fortjeneste, oppdrag eller kunder. Ansvarsfraskrivelsen gjelder selv om Kunde eller tredjepart har gjort Tilbyder oppmerksom på muligheten for en slik skade. Tilbyder er ikke ansvarlig for å kvalitetssikre informasjon Kunden oppgir under bestilling. Bruker har eneansvar for å oppbevare kortene trygt. Mistet kort må bestilles på nytt, og prisen er den samme som for et nytt kort. Tilbyder etterstreber å gi god og riktig informasjon på nettstedet. Tekst og lenker kan imidlertid inneholde feil og/eller mangler, og Tilbyder fraskriver seg ansvaret for eventuelle følger for Kunde eller tredjepart.

G. Tvister
Tvister i anledning disse vilkårene, samt tvister som angår de omtalte og derav følgende rettsforhold, hører inn under de ordinære domstoler. Verneting er: Aust-Agder tingrett.

Sist oppdatert 1. februar 2019.

Bestill HMS-kort

Telefon: 48 39 77 02

Bestill HMS-kort for bygg- og anlegg

Bestill HMS-kort for renholdsbransjen


Konsekvensene av å ikke ha gyldig HMS-kort

Arbeidstilsynet har ansvar for å håndheve loven. De har fullmakt til å utstede bøter til foretak og enkeltpersonforetak som ikke har HMS-kort.

Bedrifter som ikke har anskaffet HMS-kort, til sine ansatte, vil bli pålagt å skaffe seg disse. Å ikke innrette seg etter regelverket skal få større konsekvenser. Alvorlige tilfeller vil bli rapportert til politiet, og kan resultere i fengselsstraff i opptil tre måneder.