Alle som utfører arbeid på bygge- og anleggsplasser skal ha HMS-kort. HMS-kortet skal vise hvilken virksomheten du jobber for og hvem du er. Formålet med HMS-kort er å bidra til og skape bedre oversikt over aktørene på en bygge- og anleggsplass.

BESTILL HMS-KORT

Hvem må ha HMS-kort i bygge- og anleggsbransjen?

Alle som jobber på bygge- og anleggsplasser eller utfører renholdstjenester skal ha gyldig HMS-kort. Kravet gjelder også utenlandske selskap som utfører arbeid i Norge.

For å få godkjent HMS-kort må både foretaket og kortholderen (ansatte) oppfylle krav til registrering i ulike register når kortet blir utstedt.

Det er alltid arbeidsgiver, eller enkeltpersonforetaket, som er ansvarlig for å skaffe gyldig HMS-kort for sine ansatte.

Bestill HMS-kort

Telefon: 48 39 77 02

Bestill HMS-kort for bygg- og anlegg

Bestill HMS-kort for renholdsbransjen


Konsekvensene av å ikke ha gyldig HMS-kort

Arbeidstilsynet har ansvar for å håndheve loven. De har fullmakt til å utstede bøter til foretak og enkeltpersonforetak som ikke har HMS-kort.

Bedrifter som ikke har anskaffet HMS-kort, til sine ansatte, vil bli pålagt å skaffe seg disse. Å ikke innrette seg etter regelverket skal få større konsekvenser. Alvorlige tilfeller vil bli rapportert til politiet, og kan resultere i fengselsstraff i opptil tre måneder.