Hva er HMS-kort?

HMS-kort er en ordning for identisering av arbeidsgiver og arbeidstaker, gjeldende i bransjen bygg og anlegg, samt renhold. Målet med ordningen er å bidra til et mer seriøst arbeidsliv, slik at det skal bli letter for myndighetene, og bransjen, å kontrollere arbeidsgivere og arbeidstakere. I korte trekk så trenger alle som jobber i disse bransjene HMS-kort.

Hvilke registre må arbeidsgiver og arbeidstaker være registrert i?

For begge ordningene gjelder følgende krav til registrering:

Foretaket:

 • Enhetsregisteret (norsk organisasjonsnummer i Brønnøysundregistrene)
 • Merverdiavgiftsregisteret 
  • Kan unntakregistreres hvis selskapet for eksempel er nystiftet. 
 • Kun gjeldende for bransjene renhold og vikarbyrå
  • Renhold: krav til registrering i Renholdregisteret
  • Vikarbyrå: krav til registrering i Bemanningsregisteret 

Ansatte:

 • Folkeregisteret eller Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU)
  • Fødselsnummer i folkeregisteret eller D-nummer tildelt av SFU
 • Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret (Aa-registeret)
  • Arbeidstaker(e) må være registrert i dette registeret. 

Er du i tvil? Ta kontakt med oss for hjelp til registreringer.

Bestill HMS-kort

Telefon: 48 39 77 02

Bestill HMS-kort for bygg- og anlegg

Bestill HMS-kort for renholdsbransjen


Konsekvensene av å ikke ha gyldig HMS-kort

Arbeidstilsynet har ansvar for å håndheve loven. De har fullmakt til å utstede bøter til foretak og enkeltpersonforetak som ikke har HMS-kort.

Bedrifter som ikke har anskaffet HMS-kort, til sine ansatte, vil bli pålagt å skaffe seg disse. Å ikke innrette seg etter regelverket skal få større konsekvenser. Alvorlige tilfeller vil bli rapportert til politiet, og kan resultere i fengselsstraff i opptil tre måneder.