Sentral Godkjenning

Gi foretaket ditt et kvalitetsstempel. Med sentral godkjenning viser du at foretaket har kompetanse, erfaring og systemer som er tilpasset aktivitetene dere utfører i byggenæringen.

Vi bistår din bedrift med førstegangs, fornyelse eller utvidelse av Sentral Godkjenning. 

Dette innebærer blant annet:

  • Gå igjennom foretakets organisasjon og kompetanse
  • Vurdere hvilke godkjenningsområder og tiltaksklasser foretaket bør søke om. 
  • Gå igjennom referanseprosjekter og veilede med beskrivelse
  • Utarbeide organisasjonsplan 
  • Utarbeide komplett søknad, inkludert alle vedlegg, til Direktoratet for Byggkvalitet.

KONTAKT OSS

Bestill HMS-kort

Telefon: 48 39 77 02

Bestill HMS-kort for bygg- og anlegg

Bestill HMS-kort for renholdsbransjen


Konsekvensene av å ikke ha gyldig HMS-kort

Arbeidstilsynet har ansvar for å håndheve loven. De har fullmakt til å utstede bøter til foretak og enkeltpersonforetak som ikke har HMS-kort.

Bedrifter som ikke har anskaffet HMS-kort, til sine ansatte, vil bli pålagt å skaffe seg disse. Å ikke innrette seg etter regelverket skal få større konsekvenser. Alvorlige tilfeller vil bli rapportert til politiet, og kan resultere i fengselsstraff i opptil tre måneder.